Courses

Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Wyklętym

„Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Wyklętym” do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń dla dzieci przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Podstawowe informacje o projekcie szkoleniowym Autor do projektowania poniżej opisanego Programu edukacyjnego podszedł w sposób systemowy, tj. badania potrzeb i możliwości, organizacji, realizacji i ewaluacji łącznie z przedstawieniem opinii uczestników, dyrektorów placówek […]

Warsztaty szkoleniowe (wariant) dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych oraz promowania stylu życia wolnego od uzależnień: alkoholu, tytoniu i innych środków uzależniających

Warsztaty szkoleniowe (wariant) dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych oraz promowania stylu życia wolnego od uzależnień: alkoholu, tytoniu i innych środków uzależniających do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń Profilaktyka zaliczana jest do procesów psychokorekcyjnych, leczniczych, ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu niewłaściwego, antyzdrowotnego zachowaniu dzieci i młodzieży. […]

Jak pracować w ramach metody odwrócona klasa

 Projekt szkolenia – Jak pracować w ramach metody odwrócona klasa do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Dominującym sposobem przekazywania wiedzy jest wciąż w większości szkół na świecie metoda wykładu. Nauczyciel wychodzi na środek i zaczyna swoją prezentację. Wykład sprawia przede wszystkim jeden podstawowy problem – uczniom […]

Techniki efektywnej komunikacji, zasady skutecznego współdziałania

 Techniki efektywnej komunikacji, zasady skutecznego współdziałania do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń dla Członków Rad Pedagogicznych, Zespołów Pracowniczych, Studentów, Uczniów, innych odbiorców   Umiejętne porozumiewanie się często decyduje o sukcesie ludzi zarówno w życiu prywatnym, jak też w życiu zawodowym i społecznym. Komunikując się zdobywany i przekazujemy wiedzę na określony temat, wyrażamy swoje opinie i emocje, nawiązujemy […]

Wykorzystanie metod coachingowych w aktywizowaniu uczniów

 Projekt szkolenia – wykorzystanie metod coachingowych w aktywizowaniu uczniów do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Określenie coaching wywodzi się bezpośrednio ze świata sportu, gdzie oznacza indywidualny trening poparty dużą wiedzą i doświadczeniem trenera. Bliższe przyglądanie się cechom coachingu sportowego i ich rezultatom, jakie za sobą niosą, […]

Poznanie siebie na forum grupy, pokonywanie ograniczeń

 Warsztaty integracyjne: poznanie siebie na forum grupy, pokonywanie ograniczeń do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń dla Członków Rad Pedagogicznych, Zespołów Pracowniczych, Studentów, Uczniów, innych odbiorców   Rodzące się w nas refleksje nie są formą ucieczki od wydarzeń świata, ani sposobem na unikanie problemów i codziennych konfliktów. Wyjawianie własnych myśli, emocji i […]

Relacje nauczyciel – uczeń: budowanie relacji oraz wzajemnych oczekiwań

 Projekt szkolenia – Relacje nauczyciel – uczeń: budowanie relacji oraz wzajemnych oczekiwań do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Od roli relacji między uczniami i nauczycielami zależą nie tylko zainteresowania i zamiłowania uczniów do danego przedmiotu, ich wyniki i konkretne wiadomości, ale także to, jak będzie im […]