Anna Trusiak

Jestem przedsiębiorcą, trenerem, konsultantem w obszarze rozwoju kompetencji. Ukończyłam studia magisterskie prawa. Posiadam doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu strategii i projektów HR, szkoleniach, jako trener, coach i superwizor. Pomagam instytucjom we wdrażaniu systemowych rozwiązań, budowie programów rozwojowych a ludziom w realizacji celów osobistych i zawodowych, podniesieniu poczucia swojej wartości, pewności siebie i odwagi. Jestem autorką artykułów, w których dzielę się rezultatami i doświadczeniem. Prowadzę zajęcia dla uczniów i studentów.

Pracą zawodową związałam się z KGHM Polsk Miedź SA gdzie zdobywałam doświadczenie na kolejno obejmowanych stanowiskach od stażysty do dyrektora departamentu. Na potrzeby wykonywania powierzonych zadań uzupełniałam wykształcenie na studiach podyplomowych: zarządzania zasobami ludzkimi, audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, psychologii biznesu oraz w technikum uzyskując tytuł technika górnika.

Za zaangażowanie i współpracę w rozwoju kompetencji umożliwiających start na rynku pracy otrzymałam Tytuł Honorowy I st. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.
Jestem perfekcjonistką, kieruję się skutecznością, rozwojem, stawiam wysoko poprzeczkę sobie i innym. Moim dążeniem jest pokazanie ludziom, że są wartościowi i wiele potrafią szczególnie na ścieżce zawodowej.

Ponadto byłam kuratorem sądowym dla dorosłych, członkiem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lubinie, Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Rady Konsultacyjnej Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekty